kallionnaisvoimistelijat.fi

Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25.5.2018. Yhdistyksenä meillä on lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsentietojen hallinta, jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen, maksujen seuranta ja tilastotietojen kokoaminen. Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Jokaisella jäsenrekisterissä (Hoika jäsenpalvelu) olevalla henkilöllä tai hänen huoltajallaan on pääsy omiin tietoihinsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ko. henkilö on saanut rekisteröitymisen yhteydessä. Kohdassa Omat tiedot > Henkilötiedot > Lupatiedot löydät markkinointiluvan (= Haluan vastaanottaa Voimisteluliiton ja seuran lähettämää yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää) ja tietoturvaselosteen. Tutustu ja vahvista valinnalla Kyllä, että olet lukenut Voimisteluliiton tietosuojaselosteen ja hyväksyt tietojesi tallennuksen ja käsittelyn niiden mukaisesti.

Yhdistyksen oma jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste, joka perustuu Henkilötietolakiin (523/1999) 10 § ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016), on päivitetty viimeksi 7.2.2024. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voi tehdä sähköpostitse tai Yhteydenotolla.